Українські історії

Lorem Ipsum — це просто фіктивний текст для поліграфічної та верстки. Lorem Ipsum був стандартним фіктивним текстом у галузі ще з 1500-х років, коли невідомий друкар узяв камбуз шрифту та зашифрував його, щоб зробити книгу зразків шрифтів. Вона пережила не тільки п'ять століть, але й стрибок в електронну верстку, залишившись по суті незмінною. Його популяризували в 1960-х роках з випуском аркушів Letraset, що містять уривки Lorem Ipsum, а нещодавно за допомогою програмного забезпечення для настільних видавництв, як-от Aldus PageMaker, включаючи версії Lorem Ipsum.